Home Newsy Totolotek promocja 6% wiecej

Totolotek promocja 6% wiecej

7 min read
0
0
141
totolotek polskie zaklady bukmacherskie bonus

totolotek zaklady promocja 6% wiecej
Totolotek

Promocja 6% wiecej

Dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej Totolotek przygotowaliśmy bonus – podwyższenie wygranej o 6%!

Zasady promocji „Totolotek Mobile”:

6% WIĘCEJ

• Graj za pośrednictwem aplikacji mobilnej Totolotek na urządzeniach z systemem Android i iOS
• Promocja dotyczy zakładów bukmacherskich: zakłady przedmeczowe, zakłady Live, kupony proste, kupony systemowe
• Promocja nie łączy się z innymi promocjami podwyższającymi wysokość wygranej dostępnymi w ofercie Totolotek
• Promocja jest niedostępna w dni, w których aktywna jest promocja Gram Grubo, Gram Grubo europejskie puchary,
Gram Grubo reprezentacja
• Promocja obowiązuje od 07.11.17 od godz. 10:00 do odwołania
• Minimalny kurs kuponu 2.50 (kursy pojedynczych meczów nie może być niższy niż 1,3)
• Minimalna stawka, za którą należy zagrać, aby wziąć udział w promocji wynosi 20 zł
• Po spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podwyższający przewidywaną wygraną o 6%
(kupony zostaną zawarte ze współczynnikiem 0,94)
• Promocja skierowana do obecnych jak i nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu Totolotek

Totolotek promocja

Regulamin Promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „Totolotek Mobile” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2. Promocja prowadzona jest w aplikacjach mobilnych na systemy Android i iOS należącej do Organizatora i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu Totolotek
3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”
4. Promocja prowadzona od godz. 07.11. 2017 od godziny 10:00 do jej odwołania przez Organizatora
5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają w momencie zawarcia zakładu podwyższenie przewidywanej wygranej o 6% poprzez zawarcie zakładu ze współczynnikiem 0,94 (standardowy współczynnik wynosi 0,880)
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Warunkiem uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:
a) Dokonanie zakładu z oferty Totolotek za pomocą natywnej aplikacji mobilnej Totolotek na telefony z system Android lub iOS
b) Promocją objęte są zakłady proste, zakłady systemowe, w tym zakłady prematch i zakłady live. .
2. Z Promocji „Totolotek Mobile 6% więcej” uczestnik można skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane lub/i współczynnik na kuponie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania promocji lub jej zakończenia w każdym momencie pod warunkiem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Totolotek

Load More Related Articles
Load More By Bukmacherzy
Load More In Newsy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Check Also

Szara strefa zmniejszyła się o połowę!

Nowe przepisy hazardowe, które w pełni obowiązują od 1 lipca 2017 roku, pozwoliły zmniejsz…